Första installationen med Linervent i Finland

Linervent har nu för första gången installerats utanför Sverige. Det var under februari 2019 som den första installationen ägde rum i Helsingfors, Finland.

Installationen gick utmärkt och resultatet blev fläckfritt!