Utredning av ventilationssystem

 

Vad är ventilation och varför behövs det?

Ventilation kan sammanfattas som alla typer av luftutbyte i en byggnad. Det finns flera sätt att åstadkomma utbytet, dock är skälen att byta luft ofta de samma. Den vanligaste anledningen att ventilera är för att transportera bort föroreningar, fukt eller värme. Det beror också på vad för typ av verksamhet som byggnaden ämnats för. Utan ventilation kan man uppleva att inneklimatet känns instängt eller att oönskade lukter stannar kvar länge. I vissa fall kan det även vara farligt att vistas i utrymmen utan ventilation!

För att säkerställa att ventilation finns och fungerar som det ska har man i Sverige infört bestämmelser om vilka egenskaper ventilationen alltid ska uppfylla, genom den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK. Om man inte uppfyller kraven i OVK är man skyldig att åtgärda det inom 6 månader, då nästa besiktning sker.

Läckor och otäta kanaler är ett av de vanligaste problemen inom ventilation. Enligt en undersökning av Energimyndigheten läcker 80 % av Sveriges ventilationskanaler, vilket innebär både slösad energi och försämrat luftklimat. Om man t ex har gäster som klagar på dålig luft kan det vara dags att täta ventilationen.

 

Hur renoverar man då sin ventilation om man har problem eller ej uppfylld OVK?

Det första steget är att göra en ventilationsundersökning. Behöver man hjälp med vad som ska undersökas och hur, finns det gratis checklistor som tillgängliga resurser, till exempel BeBo:s. Undersökningen är essentiell för att man inte ska missa någon viktig aspekt av ventilationens funktion, men bidrar också till att man inte behöver göra onödiga (och kostsamma) mätningar innan man går till verkan med en renovering. När undersökningen har gjorts kan man antingen konstatera att man är redo att tillämpa en lösning, eller att det krävs ytterligare utredning. Det finns ofta lokala entreprenörer som kan hjälpa till med undersökningen av ventilationssystemet. Om man saknar en kontakt, kan Linervent bistå med en sådan!

 

Kontakta oss för mer information!