Bostaden Umeå

Infodring av ventilation – riskerna och vinsterna

Gamla läckande ventilationskanaler skapar inte bara problem med luftdrag, lukter och ljud. De slösar också energi och pengar. En infodring av ventilationen kan i många fall halvera uppvärmningskostnaderna för en fastighet.

Att täta luftkanaler kan kännas som ett stort och riskfyllt projekt. Men riskerna och kostnaderna skiljer sig mycket åt, beroende på metod.

Allmännyttan i Umeå valde Linervent

Det allmännyttiga bostadsbolaget Bostaden i Umeå insåg förra hösten att de behövde täta ventilationen i ett av sina hyreshus. Dels hade de fått nedslag på OVK, dels såg de en möjlighet att spara på energikostnaderna med cirka 100 000 kronor per år.

Kanalerna var i dåligt skick och hade mängder av förgreningar. Vissa var igensatta, andra läckte, och det var svårt att få tillräckligt tryck i systemet.

Men de såg också risker med projektet, bland annat att hyresgästerna skulle drabbas av störningar.

Bostaden valde Linervent som metod, bland annat för att minimera behovet av rivning och andra störningar som skulle påverka hyresgästerna. Swoosh genomförde fodringen på plats.

– Killarna på Swoosh undersökte först hela systemet med kamera för att kontrollera alla förgreningar och lokalisera skräp i kanalerna. De lagade det som behövde lagas, sedan sköt de in reliningen som skulle täta och fodra systemet, förklarar Folke Parkle, Bostadens projektledare för projektet.

Linervent som metod underlättar just när kanalerna har många förgreningar med 90-gradersböjar och kan innehålla gammalt farligt byggmaterial. I det här fallet fanns det asbest i konstruktionen.

– En del av de delar som behövde lagas innehöll asbest. Hyresgästerna påverkades förvånansvärt lite av saneringsarbetet och allt sköttes otroligt smidigt på plats, säger Folke.

Så fungerar Linervent

Linervent skiljer sig från andra metoder, bland annat genom att fodret är följsamt och effektivt att föra in i kanalerna – oavsett hur de är byggda. Fodret är tillverkat av ett kompositmaterial som trycks in i systemet, fylls med luft och härdas under tryck.

Behovet av stora ingrepp och störningar i lokalerna är minimalt jämfört med många andra metoder.