Europapatenterad och Typgodkänd Svensk Metod

 

Över 100.000 meter installerat i Sverige, Finland och Frankrike!

Typgodkänd, klicka ner Certifikat här

10-års produktgaranti och 50-års estimerad livslängd!

 

Det finns idag ca 30 installatörer av Linervent i Sverige, Finland och Frankrike. Kontakta oss för att komma i kontakt med er lokala installatör!!

 

Installationer återbetalas av energibesparing på normalt 3-10 år!

 

Förutom att du sparar pengar från dag ett gör en kanaltätning med Linerventmetoden också annan nytta:

  • Gör att ditt ventilationsssystem klarar OVK

  • Begränsar spridning av oönskade odörer (cigarettrök, matos, lukt av sopor, etc)

  • Täta kanaler gör att FX och FTX i många fall blir enklare att beräkna och få god funktion
     

Installationen är smärtfri:

  • Ingen kostsam asbesthantering vid arbeten i eternitrör

  • Klarar multipla 90-graders böjar utan problem

  • Klarar dimensionsförändringar

  • Ingen rivning av bärande väggar när kanalerna går genom dessa

  • Minimal åverkan i lägenheter

 

Bli installatör av Linervent?

Klimatsmart med täta kanaler!

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten servas 80% av Sveriges boyta med otäta ventilationskanaler. Ett normalt flerbostadshus i mellansverige kan tappa mer än 75 000 kWh på ett år. Det motsvarar uppvärmningskostnaden för fem normala mellansvenska villor! Med andra ord ett enormt slöseri!

En renovering med Linerventmetoden betalar sig själv i form av minskad värmeåtgång och billigare investeringar i värmeåtervinningsutrustning.

Metoden har ett Europapatent (EP 3043121), är brandsäker med brandklass B S1-D0, är miljövänlig och med i Byggvarubedömningen samt SundaHus.


Linerventmetoden

 

 


Energibesparing i ventilationssystemet