Tätning av ventilationskanaler

Linervents metod tätar läckor i ventilationskanaler oavsett form och storlek. Materialet är elastiskt och dämpar ljud som annars lätt kan fortplantas i ett ventilationssystem. Läs mer om materialet här!

Att täta ventilationen tar bort typiska problem som dålig köksventilation, ej uppfylld OVK, dåligt inomhusklimat osv.

Linervent har ett installatörsnätverk som täcker in hela Sverige. Ta en titt på våra installatörer här eller kontakta oss för att hitta en installatör som kan hjälpa dig med ditt problem!

 

 

Varför är det viktigt med täta kanaler?

Otäta kanaler är en av de vanligaste orsakerna till problem i ventilationen. När kanalerna läcker är det inte bara luftdraget som blir problem, lukter och ljud kan också spridas till oönskade utrymmen genom hålen i ventilationssystemet. Många vet att bristfällig ventilation är skadligt för hälsan, men det är lätt ignorera problemet om inget märks på ett kort perspektiv. Tyvärr är det inte lika många som är medvetna om att läckande ventilation också har en stor påverkan på ekonomin.

I ett system som inte är lufttätt krävs det att man kompenserar med ökat fläktflöde. Energi går åt för överdimensionerade fläktar, filter, värmebatterier, värmeväxlare och så vidare. Jämfört med ett tätt system sugs det också ut mer luft ur huset, vilket innebär rejäla värmeförluster under framförallt vinterhalvåret. I många fall kan en tätningsinsats halvera fastighetens uppvärmningskostnader.

Vi har gjort en film som visar hur läckor påverkar energiåtgången i fastigheten. Se filmen nedan.

 

Hur går en entreprenad till?

Efter att en kontakt tagits med Linervents underleverantör görs först en generell genomgång av dina behov som kund, ritningar lämnas in och tid bokas för en genomgång av de fastigheter och ventilationskanaler som ska tätas. Om andra insatser behöver göras (såsom fläktbyten) så kontaktas lämpliga underleverantörer. När antal kanaler, avstick och kanalernas kondition fastställts görs en handlingsplan och en tidsplan. Kunden får också bestämma om det är andra jobb som skall utföras i samband med entreprenaden såsom fläktbyte, värmeåtervinning m m. Efter detta lämnar Linervents installatör en offert.

 

Metoden utförs sedan i ett antal steg:

1. Inspektion

2. Rengöring

3. Relining

4. Kvalitetsinspektion

 

1. Inspektion

Ventilationskanalerna inspekteras med hjälp av en fiberoptisk kamera. På så vis kan man bedöma kanalens tillstånd och förstå kanalens förgreningar.

2. Rengöring

Vid kraftig nedsmutsning görs en rengöring, antingen via borstning eller via en tvätt. Valet av metod beror på materialet i kanalen och kanalens övriga utformning.

3. Relining

Ett flexibelt, lufttätt och brandsäkert kompositmaterial härdas på plats i ventilationskanalen med hjälp av inversionsmetoden. Det innebär att en strumpa av kompositmaterialet blir uppblåst inne i ventilationskanalen. Strumpan härdas sedan med varmluft under visst övertryck. Det gör att strumpan får god vidhäftning och följer rörets form väl.

4. Kvalitetsinspektion

Efter att det nya kompositröret härdat klart så görs en inspektion av ventilationskanalen för att säkerställa att reliningen gått enligt plan. Inspektionsfilmer lämnas till kunden. Andra kvalitetstest som kan läggas till är provtryckning och ny OVK inspektion (via samarbetsbolag)

 

Före

Efter