Varför Linerventmetoden?

 

Läckor i ventilationssystem är ett problem som orsakar stora kostnader i samhället. Enligt en undersökning av Energimyndigheten läcker 80 % av Sveriges ventilationskanaler. Läckorna gör att mer energi än nödvändigt går åt för uppvärmning av byggnader, men kan också skapa andra problem som instängt klimat och långvariga lukter. Här är några anledningar att välja Linerventmetoden till att täta dina ventilationskanaler:

 

Slipp dålig lukt – Om du ofta plågas av oönskade lukter i din fastighet kan det bero på att ventilationen inte fungerar som den ska. Vanliga problem kan vara röklukt, matos, lukt av fukt, luktande avlopp m.m. Få bort dålig lukt och förbättra ditt inomhusklimat genom att täta dina ventilationskanaler!

Minimal störning under installation – Konkurrerande metoder kräver ofta rivning när det blir för många eller tvära böjar i ett ventilationssystem. Linervents material är flexibelt och kan klara både böjar och övergångar mellan olika diametrar utan problem. Du sparar tid och pengar under installationen eftersom rivningsjobb inte behöver utföras.

Sparar energi – Ventilation som läcker ger upphov till värmeförlust och slösad fläkteffekt och därmed ökade driftkostnader. Täta kanaler är den effektivaste förbättringen för ett ventilationssystem, och ger bästa förutsättningarna för andra insatser som till exempel en frånluftsvärmepump. Detta eftersom luftflödesbehovet minskar. Ett tätningsarbete med Linervent sparar pengar i längden, och kan betala för sig självt. Ofta på under tio år!

Ingen asbestsanering – I ett ventilationssystem med eternitkanaler kan det frisättas asbest om man byter kanaler eller drar in metall eller kompositkanaler. För att eliminera den medföljande hälsorisken krävs det kraftig asbestsanering till ett sådant arbete. Alla metoder som kan skrapa eller på annat sätt frisätta asbest kan medföra många merkostnader. Kanaltätningen som Linervent utför leder inte till att asbestpartiklar hamnar i luften, och kräver ingen sanering.

Klicka här för att kontakta oss för mer information eller för att få kontakt med en installatör i ditt område!