Linervent för Konsulter och Ventilationsbolag

Våra slutkunder behöver ofta assistans med sina upphandlingar av ventilationstätning. Samtidigt görs kanaltätning ofta som en delentreprenad i ett större ventilationsprojekt (tex för att byta fläktar). Här sammanfattar vi vad man som konsult eller ventilationsbolag kan vilja veta om Linerventmetoden.

Täta kanaler är viktiga

En väl fungerande ventilation är avgörande för byggnaders energiprestanda och för boendemiljön. Med hjälp av kanaltätning så kan man garantera funktionen vid renoveringsåtgärder.

Det innebär att man inte behöver vara orolig efter en injustering då man kan vara säker på att rätt luftflöden kommer uppnås. Man kan ge sina klienter ett säkert sätt att uppnå godkänd OVK och för boende att få ett bättre inneklimat. Samtidigt spar man energi när luftflöden ut ur byggnaden inte blir större än de behöver vara.

Linervent - lätt att upphandla

Linervents system är testade, godkända och uppfyller de högsta miljö- och säkerhetsstandarderna, inklusive Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Det finns i nuläget installatörer som täcker hela Sverige, samt installatörer i alla nordiska länder och i norra europa. Det går med andra ord att göra effektiva upphandlingar av en Linerventinstallation. De flesta installatörer har lång erfarenhet av rörinfodring och många av dem har gjort både stora och små projekt där Linervent använts. I de fall där installatörerna är nya, ger Linervent alltid support för att kunna garantera hög kvalitet i installtionen.

Vårt mål är alltid att slutkunden ska kunna känna sig trygg med sin investering, trygg med utförandet och trygg i relationen med våra installatörer
 
För att förenkla för konsulter och andra som vill upphandla en Linervent-entreprenad så har vi tagit fram ett upphandlingsmaterial. Maila oss för att få tillgång till det.

Liten inverkan - stora fördelar

Linerventinstallationer kräver oftast ingen ombyggnation, vilket medför mindre störningar och snabbare genomförande av projekt för kanaltätning. Eftersom infodringen är flexibel följer den kanalens alla böjar, hörn och dimensionsförändringar. Just flexibiliteten blir ofta en avgörande fördel för Linervent. Andra metoder kräver ombyggnation och ibland rivning då kanaler har böjar, vilket är mycket kostsamt.

Detta innebär i praktiken att kanaler kan tätas med minimal påverkan på boendes liv när man använder Linerventmetoden. Det krävs generellt åtkomst till lägenheten under två korta tillfällen under två arbetsdagar och störningarna blir minimala.

Effektiv Process och Installation

En installation av Linervent sker normalt med trumma från tak eller vind. Fodret impregneras normalt på annan plats i byggnaden. Ofta i källaren eller i någon korridor.

Synliga delar av ventilationssystemet, tex spirorör på vind, tas bort och ersätts. Det går enkelt att ansluta till tätningen genom att man sätter en för ändamålet tillkapad bit rör i änden på det rör som tätas för att göra en bra övergång.

Ventilationsentreprenörer får ett nytt fräscht system att ansluta mot och intallationen får garanterad funktion.