Linervent för Fastighetsägare

Vi förstår att varje fastighet är en viktig investering. Vårt mål är att hjälpa dig förbättra dina byggnaders prestanda och därmed öka deras värde. Vi förbättrar inomhusklimatet med effektiva lösningar för tätning av ventilationskanaler. Med Linervent får du godkänd OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och sänkta driftskostnader genom energibesparingar då rätt mängd luft nu lämnar fastigheten.

Täta kanaler, en nyckel till bra fastigheter

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är ett lagkrav som dikterar de luftflöden som en byggnad ska ha. Men med läckande kanaler nås inte de flöden som en godkänd OVK behöver. Med traditionella metoder är vägen till ett godkännande lång och osäker. Kanaltätning med Linerventmetoden är ett rättframt kostnadseffektivt sätt att få en fastighet som uppfyller krav och regler, där boende har en bra inomhusmiljö och där man har en så energieffektiv ventilation som möjligt.

Linervent är beprövat och miljövänligt

Mer än 100 000 meter Linervent har installerats sedan 2014. Metoden är typgodkänd enligt Kiwas standarder. Det innebär att produkten är både tät och brandsäker, med brandklass B1-s1d0.

Linervents material är också ett miljövänligt alternativ som är verifierat av Byggvarubedömningen och Sunda Hus. Materialet tillverkas i vår fabrik på Ekerö. På så sätt har vi koll på arbetsvillkor och minimerar vårt klimatavtryck.

Projekt med Linervent är smidiga

Vi vet att tid är pengar, och vi vet att boende inte uppskattar långa perioder av störningar, speciellt med hantverkare som springer ut och in i lägenheter. Med Linerventmetoden kan varje installationsprojekt utföras effektivt och störningsfritt.

Våra certifierade installatörer ser till att arbetet utförs med precision och respekt för lägenhetsinnehavarens komfort. En lägenhet kräver vanligtvis bara två korta besök under två arbetsdagar för att få tät ventilation.

Hur gör Linervent ditt hus energieffektivt?

Ventilation består av att luft sugs ut ur byggnader som ersätts av ny luft utifrån.När ventilationskanalerna är otäta så innebär det att mer luft än nödvändigt sugs ut ur byggnaden. Luften som sugs ut måste ersättas av ny luft från utsidan. När det är kallt ute måste luften som sugs in i byggnaden värmas upp. Man värmer upp mer luft än vad som behövs om kanalerna är otäta

Kanaltätningen gör att mängden varm luft som sugs ut ur byggnaden minskar. Det gör att mängden kall luft som sugs in som behöver värmas upp också minskar. På så sätt spar täta ventilationskanaler energi.

Linervent för boende och lägenhetsinnehavare

Om du bor i en lägenhet och vill veta mer om kanaltätning med linerventmetoden kan du få mer information här.