Linervent spar energi

 Med otät ventilation blir en byggnad ofta en energibov. Genom att täta ventilationskanalerna så får byggnaden rätt luftflöden och man spar energi. Såhär funkar det 

Såhär försvinner värme från huset

Vad gör att mer varm 
luft än nödvändigt
försvinner ur huset?

Hur åtgärdas
förluster av värme?

Varför är ventilation en energitjuv?

  • Ventilation består av att luft sugs ut ur byggnader som ersätts av ny luft utifrån.
  • När ventilationskanalerna är otäta så innebär det att mer luft än nödvändigt sugs ut ur byggnaden.

  • För mycket luft ut=för mycket luft in. Luften som sugs ut måste ersättas av ny luft från utsidan.

  • När det är kallt ute måste luften som sugs in i byggnaden värmas upp vilket innebär ökad kostnad för uppvärmning.

  • Vi kommer alltså värma upp mer luft än vi behöver om vi har otäta kanaler.

Kanaltätning minskar
värmeförlusterna 

Ventilation står för upp till 50% av värmeläckaget, här finns alltså stor besparingspotential.

 

  • Kanaltätningen gör att mängden varm luft som sugs ut ur byggnaden minskar (för att fläktarna kan dras ner).

  • Det gör att mängden kall luft som sugs in och som behöver värmas upp också minskar.

 

På så sätt sparar man in på sina uppvärmningskostnader.