Linervent för boende

Vi förstår betydelsen av en trygg och sund inomhusmiljö och vill besvara dina frågor runt ventilationstätningar och om Linerventmetoden.

Varför är täta kanaler viktigt

Ett hem med väl fungerande ventilation är en av nycklarna till ett hälsosamt liv. Täta kanaler bidrar inte bara till att hålla din luft ren och fri från föroreningar – de spelar också en viktig roll i att upprätthålla ditt hems energieffektivitet. Läckande kanaler kan leda till onödig energiförbrukning, vilket resulterar i högre kostnader och en ökad miljöpåverkan från huset du bor i. Genom att välja Linervent, tar man ett steg mot en bättre inomhusmiljö och mot lägre energiräkningar. 

Fungerar Linervent?

För att våra kunder ska kunna vara trygga med sitt val av Linervent väljer vi endast miljövänliga material som uppfyller de strängaste kriterierna för byggprodukter, vilket garanterar en hållbar och säker installationsprocess. Vår metod är godkänd av Byggvarubedömningen och Sunda Hus, vilket är din försäkran om att vi tar ansvar för både miljön och din hälsas skull.

Med Linervent kan du vara säker på att du får en metod som fungerar. Mer än 100 000 m Linervent har installerats i svenska och europeiska byggnader med dokumenterade resultat.

Ditt Hem, Vårt Ansvar

Vi förstår att det aldrig är roligt att få in hantverkare som stökar ner i ditt hem. När Linervent installeras säkerställer installatören därför en så smärtfri installation som möjligt.

Processen innebär inget behov av att riva väggar eller annan stor åverkan , vilket gör att ditt hem förblir så orört som möjligt.
Installatören skyddar golv och väggar för att minimera risker för spill och andra obelägenheter. Lägenhetens golv täcks med skyddsmattor eller papp där installationen görs (vanligvis badrum och kök)på tio minuter. Installationen i sig tar sedan tio minuter. Dagen efter tar sedan slutförandet av installationen tio minuter till och den slutliga avtäckningen ytterligare tio minuter. Alltså behöver du bara ha hantverkare i din lägenhet 2 x 20min på två dagar vid en entreprenad som använder Linerventmetoden
‚Ä®Installationsprocessen med Linervent är skräddarsydd för att vara så smidig och bekymmersfri som möjligt. 

Det går fort med Linervent

Linervents installation är snabb och kräver minimalt med tillträde till din lägenhet. Våra installationspartners arbetar för att installera snabbt och korrekt utan att kompromissa med kvalitet, så att du kan återgå till ditt dagliga liv med så lite avbrott som möjligt.

Det mesta av arbetet sker normalt från taket eller från vinden, och du som boende brukar oftast bara märka av entreprenaden genom uppmaningar att lämna ifrån dig nycklar eller genom att vara tillgänglig för att öppna under den korta tid installatören behöver tillträde till din lägenhet